Помош за обработка

  • processing aid introductions

    воведување на помош за обработка

    Помош за обработка на ПВЦ Помош за обработка се акрилни кополимери / ММА кои се користат во соединенија за помагање при спојување на ПВЦ и завршна обработка на површината и се важни за клеточната структура на крутите пенести делови. Контролирањето на еластичноста на топењето е важно за многу видови обработка на ПВЦ, како што се истиснување на профилот и календарирање. Високата еластичност на топењето е главен услов кај крути производи од пена кои се користат како замени за густа дрвена плоча, како што се обликување на тули и обликување на облоги. Додека генерално е акрилна, хемиската ...